Omgeving


IMG_0693       IMG_0690

De theetuin is gesitueerd aan de Tungelroyse beek, nabij het Laagbroek en het Heijkersbroek, ten westen van de kern Ell, ten oosten van de kern Tungelroy in de gemeente Weert.

De omgeving wordt gevormd door:

– de ten noorden gelegen bossen en opgaande beplanting van het Laagbroek,
– ten zuiden van de Tungelroyse beek gelegen bossen

dekrang1

De theetuin ligt bij het natuurgebied “De Krang”. Het gebied, ten zuidwesten van Swartbroek, bestaat uit bos en akkerland. Een groot deel van het gebied is nat, zodat er elzenhakhout en elzenbroekbos groeit. Er is loof- en naaldbos te vinden, maar ook grasland en oude akkers. Er zijn poelen waar Alpenwatersalamander en Kamsalamander gedijen. Waterviolier en Holpijp geven aan dat er een goede waterkwaliteit is. Groot heksenkruit groeit ook in het gebied.

Bij het natuurgebied “De Krang” vond op kleine schaal natuurontwikkeling plaats: door het afgraven van de humusrijke bovenlaag komen oude zaden bloot te liggen en ontstaat er ‘schraal grasland’. Afwateringssloten zijn afgedamd en poelen aangelegd. Hier leven bijzondere amfibieën, ook bevers en vele vogels. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten.